Vad är en vision?

En vision är en framtidssyn som beskriver vad en organisation eller individ vill uppnå på lång sikt. Den fungerar som en ledstjärna och färdplan som hjälper företaget att fatta beslut och arbeta mot en gemensam målbild. En vision kan beskrivas som en visionär dröm som inspirerar och motiverar.

Vision

Syftet med en vision

Syftet med en vision är att ge en tydlig riktning för organisationens strategiska beslut och handlingar. Den ska beskriva en ideal framtid som man strävar efter att uppnå och fungera som en gemensam målbild för alla medarbetare. En vision kan också fungera som ett verktyg för att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna.

Skillnaden mellan en vision och ett mål

En vision och ett mål är två olika saker, även om de kan likna varandra. En vision är en framtidssyn som beskriver var företaget vill vara på lång sikt, medan ett mål beskriver vad företaget vill uppnå på kort sikt. En vision är en övergripande strategisk plan, medan mål är konkreta och mätbara delmål som används för att nå visionen.


Frågor och svar om vision

Vad är en vision?

En vision är en målbild för framtiden som beskriver hur man vill att en organisation eller ett samhälle ska se ut på längre sikt.

Varför är en vision viktig för en organisation?

En vision ger en gemensam riktning och ett syfte för organisationen, vilket kan bidra till att öka motivationen och engagemanget bland medarbetare. En tydlig vision kan också hjälpa organisationen att fatta beslut och prioritera resurser på ett mer strategiskt sätt.

Vad bör man tänka på när man utvecklar en vision?

En vision bör vara inspirerande och realistisk samtidigt. Det är viktigt att involvera medarbetare och andra intressenter i processen för att skapa en vision som är relevant och delad av alla. En bra vision bör också vara konkret och mätbar för att kunna användas som en grund för att sätta mål och mäta framsteg.