Nystartslägenhet

Nystartslägenhet erbjuds av Braliva till vuxna över 21 år individanpassat stöd för att klienten skall kunna bryta med sitt missbruk och i förlängningen hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv. Målgrupp är alla vuxna med missbruksproblem. Möjligheter till daglig fysisk tillsyn av personal i klienternas lägenhet.

Stödet anpassas helt efter varje klients behov med det gemensamma målet – avgiftning och nedtrappning i det akuta skedet och sedan bygga upp en hållbar vardag fri från missbruk.

  • Klienterna bor i egna hemtrevliga lägenheter. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan.
  • Bralivas boendestödjare kan utföra daglig fysisk tillsyn i lägenheten.
  • Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd.
  • Via ett unikt samarbete med LARO erbjuder Braliva nedtrappning och avgiftning i det akuta skedet. Särskild inriktning mot opioider.      
  • Följande insatser kan bli aktuella: KBT inriktade insatser, motiverande samtal, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, skapande av CV, drogtester, ekonomi och hälsa.

Vårt stöd

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens. Vårt flexibla och anpassningsbara arbetssätt gör det möjligt för oss att att emot komplexa och omfattande placeringar då Braliva skräddarsyr insatser beroende på aktuell problematik och stödbehov. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanen skapas av klienten, uppdragsgivare och Braliva och som grund ligger den bedömning och kartläggning som gjorts i samspråk. Boendestödjare finns tillgängliga för samtalsstöd, transporter och praktisk hjälp.

Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd. Det läggs stor vikt vid att klienten skall vara sysselsatt dagligen och med veckoschema där klienten är delaktig i planeringen.

Genom vår egna hälsocoach fokuserar Braliva på dom 7 grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne. Med enkla insatser skapar Braliva stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt. Vår Hälsocoach uppmanar klienterna att varje dag: vara i minst 30 minuters sammanhängande rörelse, ha rätt syresättning genom att andas rätt, få dagsljus, vara ute i naturen, avsätta tid för kontemplation och återhämtning samt äta rätt mat. Dessa grundläggande principer verkar mycket positivt för det psykiska och fysiska välmåendet och vi försöker så ofta det går att förlägga det terapeutiska arbetet utomhus (det läkande gröna rummet).