Spara pengar genom att delegera vardagsuppgifter

Tid är pengar, har man fått höra.

Men vad innebär det egentligen?

Uttrycket grunder sig i vad som kallas för opportunistisk kostnad.

Opportunistisk kostnad

En opportunistisk kostnad handlar egentligen om att ta hänsyn till vad du förlorar när du väljer att göra något.

Låt mig exemplifiera.

Du får ett jobb där de kommer betala dig 30 000 kr i månaden.

Och du får ett annat som kommer betala dig 27 000 kr i månaden.

Vilket väljer du?

Du väljer säkerligen det första nämnda, din opportunistiska kostnad blir alltså 27 000 kr.

Jag skulle alltså vilja lyfta hur du kan spara pengar genom att betala någon annan att göra vardagsuppgifter.

Städning vet vi alla att det tar upp mycket tid och energi. Låt säga att du äger ett företag och har ett kontor på 100 m2.

Låt säga att du skulle betala någon för kontorsstädning. Det skulle kosta några tusenlappar i månaden.

Tänk dig då om du istället hade behövt städa två gånger i veckan.

Här blir det alltså en kostnad där du och dina medarbetare skulle lägga ner tid på att städa istället för att lägga ner tid på det som de faktiskt är anställda till att göra.

Spara pengar genom att välja rätt leverantör

När vi kommer in på det här med att välja rätt leverantör, finns det så klart en möjlighet att spara pengar även här. Att jämföra priser är något som är standard under 2020. Renochfino är prisvärda och har över 20 års erfarenhet inom kontorsstädning i Stockholm. De har en process utarbetad som gör att deras städning är tidseffektiv och kan även erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Vidare har de även miljön i åtanke är de arbetar. Ren & Fino Stockholm är ett städföretag som har en miljöpolicy som utgör en betydande del av verksamheten. Deras miljöpolicy innebär bland annat att all vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.