Spara pengar med automatisk marknadsföring

I takt med att vår utveckling rör sig framåt och tekniken blir mer avancerad, uppenbarar sig nya möjligheter för hur vi kan automatisera olika arbetsuppgifter. Automatisering av marknadsföring eller så kallad automatisk marknadsföring. Detta är något som kan vara ett oerhört kraftfullt verktyg för den som idag lägger ner mycket tid på sin marknadsföring. 

Genom att identifiera arbetsuppgifter som upprepar sig ständigt kan du på nolltid automatisera din marknadsföring. 

Automatisk marknadsföring med existerande verktyg

Idag finns det väldigt många tjänster som har tagit fram verktyg som gör din marknadsföring automatisk. NGD är ett förtag som erbjuder automatisk marknadsföring exempelvis.

Vad är automatisk marknadsföring? 

Automatisk marknadsföring kan låta avancerat. Men rätt och slätt så handlar det om att automatisera digitala budskap som anpassas baserat på vilken målgrupp ni vill kommunicera med och hur de responderar på budskapet de mottagit. Beroende på hur din potentiella eller befintliga kund responderar eller ”inte responderar” så anpassar vi den fortsatta kommunikationen. Flödet startar med ett sms-utskick eller ett email-utskick för att sedan fortsätta till sökordsmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier. Allt för att underlätta för kunden att fatta köpbeslutet.

Genom att arbeta med datadriven kommunikation kan du skapa funnels som tar en besökare från att lära sig om ämnet till att till slut göra ett köp.

Gör du detta framgångsrikt kan du snabbt växa och automatiskt värva nya kunder.