Vad är A-skatt och hur fungerar det?

A-skatt är en form av preliminärskatt som betalas av anställda i Sverige. Det innebär att skatten dras direkt från lönen varje månad innan den betalas ut till anställda. A-skattens storlek beror på inkomstnivån och eventuella avdrag.

Villkor för A-skatt

För att betala A-skatt måste man vara anställd och ha en inkomst. Arbetsgivaren är ansvarig för att dra skatten från lönen och betala in den till Skatteverket.

Frågor och svar om A-skatt

  1. Vem är skyldig att betala A-skatt?
    • Svar: Alla som är anställda och får en lön i Sverige måste betala A-skatt.
  2. Hur beräknas A-skatt?
    • Svar: A-skatt beräknas baserat på den anställdes bruttolön och de skattetabeller som Skatteverket fastställer.
  3. Vad händer om för mycket A-skatt dras?
    • Svar: Om för mycket skatt dras, regleras detta genom återbäring från Skatteverket efter det årliga skatteuppgörelsen.