Vad är en Aktie och hur fungerar det?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Den representerar en del av företagets kapital och ger ägaren rätt till en del av företagets tillgångar och vinst. Aktier kan köpas och säljas på aktiemarknaden.

Villkor för Aktier

Aktieägare har rätt till information om företagets verksamhet och kan delta i bolagsstämmor. Värdet på en aktie beror på företagets ekonomiska prestanda och marknadens förväntningar.

Frågor och svar om Aktier

  1. Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?
    • Stamaktier ger rösträtt på bolagsstämman, medan preferensaktier ofta ger företräde till utdelning.
  2. Hur tjänar man pengar på aktier?
    • Genom utdelning och/eller kursvinster när aktiens värde stiger.
  3. Är det riskabelt att investera i aktier?
    • Ja, eftersom aktiers värde kan variera beroende på företagets situation och marknadens svängningar.