Vad är en Aktiebok och hur fungerar det?

En aktiebok är ett officiellt register över alla aktieägare i ett aktiebolag. Den innehåller information om varje aktieägares namn, antal aktier, aktieslag, och när aktierna förvärvades.

Villkor för Aktieboken

Aktiebolag är enligt lag skyldiga att föra en aktiebok. Den ska vara tillgänglig för aktieägarna och används för att fastställa rösträtt på bolagsstämman.

Frågor och svar om Aktieboken

  1. Vem ansvarar för att uppdatera aktieboken?
    • Bolagets styrelse eller den de utser ansvarar för att hålla aktieboken uppdaterad.
  2. Är aktieboken offentlig?
    • Ja, i de flesta fall är den offentlig och kan begäras ut av allmänheten.
  3. Vad händer om aktieboken inte är korrekt förda?
    • Det kan leda till rättsliga konsekvenser och problem vid bolagsstämmor.