Vad är Aktiekapital och hur fungerar det?

Aktiekapital är det kapital som ägarna sätter in i ett aktiebolag vid dess grundande eller vid kapitalhöjning. Det representerar bolagets grundläggande finansiella resurs och är en indikator på dess ekonomiska styrka.

Villkor för Aktiekapital

Det minsta tillåtna aktiekapitalet i Sverige är 25 000 SEK för privata aktiebolag. Aktiekapitalet måste registreras hos Bolagsverket.

Frågor och svar om Aktiekapital

  1. Vad är syftet med aktiekapital?
    • Att ge bolaget initiala medel för att starta och driva verksamheten.
  2. Hur påverkar aktiekapitalets storlek ett företag?
    • Ett högre aktiekapital kan ge större finansiell stabilitet och kreditvärdighet.
  3. Kan aktiekapitalet ändras?
    • Ja, genom beslut om kapitalhöjning eller -sänkning på bolagsstämman.