Vad är Aktiemarknad och hur fungerar det?

Aktiemarknaden är en marknadsplats där aktier och andra värdepapper handlas mellan investerare. Den möjliggör kapitalinsamling för företag och investeringsmöjligheter för individer och institutioner.

Villkor för Aktiemarknaden

Aktiehandeln regleras av finansinspektionen och marknadsplatserna, och kräver transparent information från de listade företagen.

Frågor och svar om Aktiemarknaden

  1. Vilka är de största aktiemarknaderna i världen?
    • New York Stock Exchange, NASDAQ, och Tokyo Stock Exchange är några av de största.
  2. Hur tjänar man pengar på aktiemarknaden?
    • Genom att köpa lågt och sälja högt, samt genom utdelningar från aktieinnehav.
  3. Vad är risken med att investera på aktiemarknaden?
    • Marknaden kan vara volatil, och det finns risk för kapitalförlust.