Vad är Aktiv Näringsverksamhet och hur fungerar det?

Aktiv näringsverksamhet avser en verksamhet där ägaren aktivt deltar i driften och beslutsfattandet. Det skiljer sig från passiva investeringar, där ägaren inte deltar i den dagliga driften.

Villkor för Aktiv Näringsverksamhet

För att kvalificera som aktiv näringsverksamhet måste det finnas en regelbunden och kontinuerlig verksamhet som syftar till vinst.

Frågor och svar om Aktiv Näringsverksamhet

  1. Vilka skattemässiga fördelar finns med aktiv näringsverksamhet?
    • Det kan finnas avdragsgilla kostnader och möjlighet till förmånliga skatteregler.
  2. Hur skiljer sig aktiv från passiv näringsverksamhet?
    • I aktiv näringsverksamhet är ägaren involverad i dagliga operationer, till skillnad från passiv verksamhet.
  3. Är det svårare att driva aktiv näringsverksamhet?
    • Det kan vara mer tidskrävande och kräver aktivt engagemang från ägaren.