Vad är Allmän Pension och hur fungerar det?

Allmän pension är den pension som betalas ut av staten till individer som har arbetat och betalat in pensionssparande under sin anställningstid i Sverige. Den är baserad på den inkomst man haft under sitt arbetsliv.

Villkor för Allmän Pension

För att få allmän pension måste man ha arbetat och betalat in till pensionsystemet i Sverige. Pensionens storlek beror på inkomsten under arbetslivet.

Frågor och svar om Allmän Pension

  1. När börjar man få allmän pension?
    • Svar: Normalt från 65 års ålder, men det går att välja att ta ut den tidigare eller senare.
  2. Hur påverkas pensionen av att arbeta utomlands?
    • Svar: Arbete utomlands kan påverka pensionen om man inte betalar in till det svenska pensionssystemet.
  3. Kan man påverka sin framtida allmänna pension?
    • Svar: Ja, genom att arbeta och tjäna mer kan man höja sin framtida pension.