Vad är ett Anbud och hur fungerar det?

Ett anbud är ett formellt erbjudande att utföra arbete, leverera varor eller tjänster till ett specificerat pris. Inom upphandling är det ett sätt för leverantörer att tävla om att få ett kontrakt.

Villkor för Anbud

Anbudet måste vara precist och innehålla alla relevanta detaljer. Ett accepterat anbud leder till ett juridiskt bindande kontrakt.

Frågor och svar om Anbud

  1. Hur skiljer sig ett anbud från en offert?
    • Ett anbud är oftast bindande när det accepteras, medan en offert är mer av en inbjudan till förhandling.
  2. Vad händer om man drar tillbaka ett anbud?
    • Om anbudet redan accepterats, kan det leda till juridiska konsekvenser.
  3. Vad bör man tänka på när man lämnar ett anbud?
    • Se till att alla kostnader och villkor är tydliga och realistiska.