Vad är Annuitetslån och hur fungerar det?

Ett annuitetslån är ett lån där betalningarna är lika stora under hela återbetalningsperioden. Varje betalning inkluderar både ränta och amortering, och summan förblir konstant genom lånets löptid.

Villkor för Annuitetslån

Räntan kan vara fast eller rörlig. I början av löptiden består betalningen mest av ränta, medan mot slutet består den mestadels av amortering.

Frågor och svar om Annuitetslån

  1. Vad är fördelarna med ett annuitetslån?
    • Huvudfördelen är förutsägbarheten i betalningarna, vilket underlättar budgetering.
  2. Hur beräknas betalningarna för ett annuitetslån?
    • Betalningarna beräknas baserat på lånets storlek, räntesatsen och löptiden.
  3. Kan man lösa ett annuitetslån i förtid?
    • Ja, men det kan medföra extra kostnader beroende på lånevillkoren.