Vad innebär Anskaffningsvärde och hur fungerar det?

Anskaffningsvärde är det pris som betalas för att förvärva en tillgång, inklusive alla kostnader för att köpa och förbereda tillgången för användning. Det används som utgångspunkt för beräkning av avskrivningar och vinst eller förlust vid försäljning.

Villkor för Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet omfattar inköpspriset plus alla tillkommande kostnader som transport och installation.

Frågor och svar om Anskaffningsvärde

  1. Hur påverkar anskaffningsvärdet avskrivningarna?
    • Avskrivningarna beräknas utifrån anskaffningsvärdet över tillgångens användningstid.
  2. Är anskaffningsvärdet detsamma som marknadsvärdet?
    • Nej, marknadsvärdet är det aktuella värdet på marknaden, vilket kan skilja sig från anskaffningsvärdet.
  3. Kan anskaffningsvärdet ändras över tid?
    • Anskaffningsvärdet förändras inte, men tillgångens bokförda värde minskar genom avskrivningar.