Vad är ett Anställningsbevis och hur fungerar det?

Ett anställningsbevis är ett dokument som bekräftar en anställning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det innehåller information om anställningsvillkor såsom arbetsuppgifter, arbetstider, lönevillkor och uppsägningstider.

Villkor för Anställningsbevis

I Sverige måste arbetsgivare enligt lag ge ett anställningsbevis till arbetstagare vid anställningar som varar längre än en månad.

Frågor och svar om Anställningsbevis

  1. Vad ska ingå i ett anställningsbevis?
    • Uppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren, anställningens startdatum, arbetsuppgifter och lönevillkor.
  2. Är ett anställningsbevis detsamma som ett anställningskontrakt?
    • Ja, i praktiken är de ofta detsamma och innehåller de juridiskt bindande villkoren för anställningen.
  3. Vad händer om en arbetsgivare inte utfärdar ett anställningsbevis?
    • Arbetsgivaren kan bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket eller andra myndigheter.