Vad innebär Anstånd och hur fungerar det?

Anstånd innebär en tillfällig uppskjutning av en betalning eller annan skyldighet. Det kan beviljas av kreditgivare, skattemyndigheter eller andra borgenärer i situationer där betalningssvårigheter uppstått.

Villkor för Anstånd

För att få anstånd måste man ofta bevisa tillfälliga ekonomiska svårigheter. Anståndet leder inte till att skulden avskrivs, utan endast till att betalningstiden förlängs.

Frågor och svar om Anstånd

  1. Vilka situationer kan leda till att anstånd beviljas?
    • Tillfälliga ekonomiska svårigheter eller oförutsedda händelser som sjukdom eller arbetslöshet.
  2. Påverkar anstånd kreditvärdigheten?
    • Det kan påverka kreditvärdigheten beroende på hur anståndet rapporteras till kreditupplysningsföretag.
  3. Hur ansöker man om anstånd?
    • Genom att kontakta borgenären eller myndigheten och förklara sin situation samt bevisa sin oförmåga att betala i tid.