Vad är Avgångsvederlag och hur fungerar det?

Avgångsvederlag är en ekonomisk kompensation som betalas till anställda vid uppsägning, ofta i samband med nedskärningar eller omorganisationer. Det syftar till att mildra den ekonomiska påverkan för den anställde under övergången till ny anställning.

Användning av Avgångsvederlag

Det används som en del av en uppsägningsöverenskommelse och är vanligt i högre positioner eller där lång anställningstid förekommit.

Rättigheter och skyldigheter

 • Arbetsgivarens skyldigheter: Att erbjuda avgångsvederlag enligt lag, kollektivavtal eller individuellt avtal.
 • Anställdas rättigheter: Att förstå villkoren för avgångsvederlaget och dess påverkan på framtida anställningar.

Frågor och svar om Avgångsvederlag

 1. Hur beräknas avgångsvederlaget?
  • Det baseras vanligtvis på anställningstid, ålder, och lön.
 2. Är avgångsvederlag skattepliktigt?
  • Ja, i de flesta fall betraktas det som inkomst och är därmed skattepliktigt.
 3. Kan man förhandla om avgångsvederlaget?
  • Ja, det finns ofta utrymme för förhandling, särskilt i situationer utan tydliga riktlinjer.