Vad är en Avsiktsförklaring och hur fungerar det?

En avsiktsförklaring (LOI, Letter of Intent) är ett dokument som uttrycker en parts avsikt att ingå i ett formellt avtal. Det används ofta i affärstransaktioner som förhandlingar om köp, fusioner eller joint ventures.

Juridisk Betydelse av Avsiktsförklaringar

Även om de inte alltid är juridiskt bindande, kan vissa delar av en avsiktsförklaring vara det, beroende på hur den är utformad.

Användningsområden

 • Förhandlingar: Används för att etablera grundläggande villkor inför detaljerade avtalsdiskussioner.
 • Förtroendeskapande: Visar seriösa avsikter och bygger förtroende mellan parterna.

Frågor och svar om Avsiktsförklaringar

 1. Vad skiljer en avsiktsförklaring från ett kontrakt?
  • En LOI är oftast inte bindande på samma sätt som ett kontrakt och är mer en förklaring av avsikter.
 2. Kan en avsiktsförklaring ha rättsliga konsekvenser?
  • Vissa delar, som sekretessavtal inom en LOI, kan vara juridiskt bindande.
 3. När är en avsiktsförklaring användbar?
  • Vid komplexa affärstransaktioner för att skapa en klarhet i de inledande stadierna.