Vad är Avsked och hur fungerar det?

Avsked är den mest allvarliga formen av arbetsrättslig åtgärd där en anställd avlägsnas från sin position. Det används vanligtvis vid allvarliga brott mot anställningsavtalet, som stöld eller grov illojalitet.

Rättsliga ramar för Avsked

 • Lagliga Grundar: Avsked måste ha en laglig grund och följa arbetsrättsliga principer.
 • Process: Innefattar vanligtvis varningar och möjlighet för den anställde att försvara sig.

Hantering av avskedsprocessen

 • Kommunikation: Viktigt att kommunicera tydligt och följa rättvisa processer.
 • Dokumentation: Alla skäl och bevis för avsked bör dokumenteras noggrant.

Frågor och svar om Avsked

 1. Vilka är konsekvenserna av ett avsked?
  • Det kan innebära förlust av jobb utan avgångsvederlag och svårigheter att hitta ny anställning.
 2. Hur skiljer sig avsked från uppsägning?
  • Avsked är omedelbart och beror på allvarlig felaktighet, medan uppsägning kan vara av andra orsaker.
 3. Kan ett avsked överklagas?
  • Ja, den avskedade kan överklaga i arbetsdomstolen om de anser att avskedet varit orättvist.