Vad är Avskrivningar och hur fungerar det?

Avskrivningar är en bokföringsmetod för att periodisera kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. Det är ett sätt att återspegla minskningen i värdet av tillgångar som byggnader, fordon och utrustning över tiden.

Typer av Avskrivningar

 • Rak avskrivning: Kostnaden fördelas jämnt över tillgångens livslängd.
 • Accelererad avskrivning: Större avskrivning i de tidiga åren.

Bokföringspraxis och skatteimplikationer

 • Bokföringsstandarder: Följer principer som GAAP eller IFRS.
 • Skatteeffekter: Avskrivningar kan påverka ett företags skattepliktiga inkomst.

Frågor och svar om Avskrivningar

 1. Varför är avskrivningar viktiga i bokföring?
  • De ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat.
 2. Hur påverkar avskrivningar företagets vinst?
  • Genom att minska den redovisade vinsten, vilket kan påverka skattebeloppet.
 3. Kan avskrivningsmetoder variera?
  • Ja, metoden kan variera beroende på tillgångens art och företagets bokföringspolicy.