Vad är Avtalsfakturering och hur fungerar det?

Avtalsfakturering är en process där fakturering sker enligt villkoren i ett etablerat kontrakt. Det används ofta i tjänstebranschen där betalningar är knutna till specifika leveransvillkor eller tidpunkter.

Processen för Avtalsfakturering

 • Upprättande av avtal: Detaljerade villkor för betalning och leverans fastställs.
 • Faktureringscykler: Regelbundna eller milstolpsbaserade betalningar.

Fördelar med Avtalsfakturering

 • Förutsägbarhet: Ger både leverantör och kund en tydlig förståelse för betalningsflödet.
 • Effektivitet: Minskar risken för missförstånd och förbättrar kassaflödet.

Frågor och svar om Avtalsfakturering

 1. Vad skiljer avtalsfakturering från vanlig fakturering?
  • Avtalsfakturering baseras strikt på kontraktsvillkor, medan vanlig fakturering kan vara mer flexibel.
 2. Hur hanterar man tvister i avtalsfakturering?
  • Genom att noggrant granska kontraktsvillkoren och vid behov genom medling eller rättsliga åtgärder.
 3. Är avtalsfakturering vanligt i alla branscher?
  • Det är vanligast i tjänste- och projektbaserade branscher där leveranser kan spåras mot specifika avtalsvillkor.