Vad är Avtalspension och hur fungerar det?

Avtalspension är en typ av tjänstepension som är ett resultat av ett avtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. Den syftar till att ge anställda en extra ekonomisk trygghet vid pensionering.

Funktion av Avtalspension

 • Bidrag från Arbetsgivare: Arbetsgivaren betalar in ett belopp till pensionen, ofta baserat på anställdas lön.
 • Förvaltning: Pensionsfonden förvaltas av antingen privata försäkringsbolag eller av arbetsgivarens pensionsfond.

Fördelar med Avtalspension

 • Ökad pensionssäkerhet: Ger anställda en högre pension än bara den allmänna pensionen.
 • Flexibilitet: Många avtalspensioner erbjuder flexibilitet i hur och när pensionen kan tas ut.

Frågor och svar om Avtalspension

 1. Vad skiljer avtalspension från privat pensionssparande?
  • Avtalspension är arbetsgivarbaserad, medan privat pensionssparande är något individen gör själv.
 2. Kan man påverka hur avtalspensionen investeras?
  • I många fall kan anställda välja bland olika investeringsalternativ för sin avtalspension.
 3. Är avtalspensionen garanterad?
  • Den är beroende av arbetsgivarens ekonomiska situation och avkastningen på de valda investeringarna.