Vad är Avvikelse och hur fungerar den?

En avvikelse är en skillnad mellan förväntat och faktiskt resultat eller utfall. Inom företag kan det avse skillnader i budget, prestanda, kvalitet eller andra mätbara områden.

Typer av Avvikelser

 • Ekonomiska Avvikelser: Skillnader i budget och faktiska kostnader.
 • Kvalitetsavvikelser: Skillnader i förväntad och uppnådd kvalitet.

Hanteringsstrategier för Avvikelser

 • Utvärdering: Identifiera orsakerna till avvikelsen.
 • Korrigering: Vidta åtgärder för att justera och förbättra processer.

Frågor och svar om Avvikelser

 1. Hur påverkar avvikelser ett företags prestanda?
  • Beroende på avvikelsens art kan det påverka lönsamheten, effektiviteten och kundnöjdheten.
 2. Är alla avvikelser negativa?
  • Nej, ibland kan avvikelser leda till positiva överraskningar, som högre försäljning än förväntat.
 3. Hur viktigt är det att spåra avvikelser?
  • Mycket viktigt, eftersom det hjälper till att identifiera och åtgärda problem i tid.