Vad är en avvikelseperiod och hur fungerar den?

En avvikelseperiod är en tidsram där avvikelser från normen eller förväntningar registreras och analyseras. Den används för att spåra och mäta prestanda, ekonomiska resultat, och andra kritiska affärsparametrar.

Mätning och analys av avvikelseperioder

 • Datainsamling: Samla relevant data över en specifik period.
 • Analys: Jämför faktiska resultat med förväntade eller planerade resultat.

Betydelsen av avvikelseperioder inom företagsstrategier

 • Informationskälla: Ger värdefull insikt för affärsbeslut och förbättringar.
 • Prestandaövervakning: Hjälper till att övervaka och justera affärsstrategier.

Frågor och svar om avvikelseperioder

 1. Vilken roll spelar avvikelseperioder i budgetering?
  • De är avgörande för att förstå och hantera budgetavvikelser.
 2. Kan avvikelseperioder användas för att förutsäga framtida trender?
  • Ja, genom att analysera historiska avvikelser kan man ibland identifiera framtida mönster.
 3. Hur hanterar man avvikelser som upptäcks under en avvikelseperiod?
  • Genom att identifiera orsakerna och vidta lämpliga åtgärder för att justera eller förbättra processer.